Nautical range zinc categories short shaft anodesShort shaft anodes

You are here: Nautical Range > Zinc > Categories > Short shaft anodes


Reference: Z-2690A

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,240


Reference: Z-2695A

Description: Short shaft anode Ø 140 mm
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 1,99


Reference: Z-2690

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,230


Reference: Z-2691

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,255


Reference: Z-2692

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,288


Reference: Z-2693

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,310


Reference: Z-2694

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,280


Reference: Z-2694C

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,296


Reference: Z-2695

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,320


Reference: Z-2696C

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,250


Reference: Z-2697C

Description: Short shaft anode Ø 140 mm
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,334


Reference: Z-2689P

Description: Short shaft anode
Ref. original:
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 9,166